Uklanjanje promena na koži

Bilo da prestavljaju samo estetski ili ozbiljniji zdravstveni problem, većinom ćemo ih ukloniti vrlo efikasno i to u lokalnoj anesteziji.

promene-koza

 

Postoji veliki broj promena na koži od kojih neke mogu predstavljati zdravstveni problem, kao što su različite maligne tumefakcije, potom benigne promene koje po svojoj lokalizaciji mogu imati potencijalno maligni karakter i koje potom zahtevaju ozbiljne rekonstruktivne postupke, kao i niz promena koje predstavljaju samo estetski problem.

Sve te promene mogu se otkloniti najčešće u lokalnoj anesteziji, hirurškim postupcima koji su relativno kratkotrajni i ne zahtevaju posebnu preoperativnu pripremu niti specijalan postoperativni oporavak. Sve tako ekscidirane promene šalju se na patohistološku verifikaciju. Pored klasičnih operativnih metoda, a u zavisnosti od karaktera same promene, kao i od njene veličine i lokalizacije , mogu se uklanjati laserom ili radio talasima u lokalnoj anesteziji pri čemu se za vrlo kratko vreme koža u potpunosti regeneriše i za sobom ne ostavlja vidljive ožiljke.

Mladeži, koji često izazivaju strah kod pacijenata, takođe se mogu ukloniti. Njihovo uklanjanje se preporučuje u koliko se mladež menja, raste, svrbi, krvari bez predhodnog povređivanja, ili se javlja sekrecija, ako mu se menja boja, ili granice postaju ne jasne u odnosu na okolno tkivo. Pored ovoga i mladeže koji se ne menjaju, a nalaze se na mestima koja su podložna povređivanju, takođe treba skinuti. Samo uklanjanje mladeža se radi hirurškim ekscidiranjem u lokalnoj anesteziji, a potom se radi obavezna patohistološka verifikacija ekscidirane promene.

Bolnica ST Medica svojim pacijentima stavlja na raspolaganje samo najbolje. Posvećenim radom, bogatim iskustvom i vrhunskim rezultatima pružamo našim pacijentima osećaj punog poverenja i zadovoljstva izvršenim uslugama.

drdraganm

Dr Dragan Milivojević

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

dusanovic

Dr Aleksandar M. Dušanović

Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, Specijalista opšte hirurgije

drvladimir

Dr Vladimir ANIČIĆ

Specijalista plastične
i rekonstruktivne hirurgije

logo_futer(1)

Kumodraška 241v, 11000 Beograd, Srbija

+381.11.246.06.97, +381.11.397.03.51, +381.11.247.29.46

kontakt@stmedica.com